Contact us

Address: No. 356-5, Sec.2 , Chang Mei Rd., Homei , Changhua Hsien , 508 , Taiwan , R. O . C.
Tel: 886-4-7367987、7367969
Fax: 886-4-7367758
E-mail:info@sheng-an.com.tw